085 - 06 02 134
·
info@memediation.nl

By

memediation

Artikel FD (30-10-2023): Geheimhouding bij mediation: de voor- en nadelen 

Wel of niet tekenen voor geheimhouding tijdens bemiddelingsgesprekken over arbeidsconflicten? Natuurlijk, zeggen mediators: beide partijen moeten vrijuit kunnen praten. Maar de weerstand groeit.  Mediation is niet bedoeld om een vinkje te kunnen zetten. Een werknemer krijgt kritiek op zijn functioneren. Hij verweert zich: hij heeft al jaren geen commentaar gekregen. Zijn nieuwe leidinggevende wil in gesprek....

Verschil tussen mediation en bemiddeling

Een bemiddelaar helpt partijen tot een gezamenlijke oplossing te laten komen. Hierbij heeft de bemiddelaar een actievere rol in het aandragen van suggesties en oplossingen. Het proces is minder gestructureerd qua regels en afspraken aan de voorkant.   Mediation is een gestructureerde vorm van conflictoplossing waarbij de mediator een neutrale rol heeft. De focus ligt...

4 tips om met onderhandelen een conflict op te lossen

Omgaan met conflictsituaties vergt vaardigheden in onderhandelen! Of het nu gaat om werk, relaties of het dagelijks leven, onderhandelen speelt een cruciale rol bij het oplossen van geschillen. Hier zijn enkele tips om effectief te onderhandelen:1. Luister actief: Neem de tijd om naar elkaar te luisteren en begrijp ook hun standpunten. Dit creëert een basis...

Vastzittend conflict: vijf vragen die werken

Een vastzittend conflict ontstaat wanneer de betrokkenen er niet in slagen om tot een oplossing te komen. Hierdoor duurt het conflict voort en wordt er geen vooruitgang boekt. Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals diepgewortelde tegenstellingen en belangen, gebrek aan communicatie of onvermogen om tot een oplossing te komen. Effecten van een vastzittend conflict De...

Hoe angst door werkt op de werkvloer?

Angst op de werkvloer werkt twee kanten op. Niet alleen de medewerker kan angst ervaren, maar ook de leidinggevende. Dit heeft te maken met verschillende afhankelijkheden en belangen die een rol spelen, zowel organisatorisch als persoonlijk. Bovendien wordt die angst door verschillende systemen in stand gehouden. Het begon zo goed… Een medewerker en diens leidinggevende...

Geïntimideerd tijdens een mediation

Nog niet eerder heb ik mij zo geïntimideerd gevoeld in een mediationtraject. Ik lag er wakker van! Dat een adviseur van de verpleegkundige zoveel impact op mij kon hebben, had ik nooit bedacht. Het betrof een arbeidsconflict in een ziekenhuis met een verpleegkundige en haar leidinggevende. Complex hierbij was dat de verpleegkundige ziek gemeld was,...

De angst regeert: 7 tips om niet te lijden

Een cultuur van angst op de werkvloer leidt tot hele vervelende en onwenselijke situaties, zoals slechte beslissingen, verzuim en negatieve publiciteit. Het dominerende effect van angst laat zich lastig veranderen, hoewel zich wel een aantal structurele patronen voordoen. Onlangs heb ik als mediator een arbeidsconflict begeleid, waarbij angst een rol speelde. De situatie was als...

Angst bij de leidinggevende

Het zal je maar overkomen, dag in dag uit met angst naar je werk. Bang om ruzie te krijgen, om dingen niet goed te doen en om afgebrand te worden door je leidinggevende. Uiteindelijk letterlijk ziek worden van de stress kan voor niemand goed zijn. De leidinggevende kan echter ook angst ervaren door invloeden vanuit...

Hoe ga je als leidinggevende om met conflicten in je team?

Leidinggevenden hebben te maken met organisatiebelangen en met tegenstrijdige belangen, wensen en behoeftes van anderen. Er wordt van hen verwacht dat zij tijdig ingrijpen en de situatie niet verder laten escaleren tot een conflict. Eenmaal in een conflict, blijkt het lastig om dit op te lossen. Dit artikel biedt praktische handvatten tegen verdere escalatie van...

Hij moest gewoon verliezen

Als leidinggevende van afdelingen in de gezondheidszorg heb ik te maken gehad met vele verschillende conflicten. Met iemand samen, tussen twee medewerkers of een conflict tussen een arts en een verpleegkundige, waarbij mijn rol vooral bemiddelen was. Een van deze conflicten is mij bijgebleven. Van kwaad tot erger Na een aantal jaren ervaring als zorgverlener,...