085 - 06 02 134
·
info@memediation.nl

Naar meer werkgeluk in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg werken ruim 1 miljoen mensen in heel veel verschillende organisaties en beroepen. Deze sector staat onder druk door de toenemende behoefte aan zorg, door de personele krapte, door de beperkte budgetten en door externe omstandigheden die invloed uitoefenen.

 

“Tijd en energie kan in zorgorganisaties beter besteed worden aan patiëntenzorg, dan aan conflicten”

Voorbeelden uit de Gezondheidszorg

  • • Een verpleegkundige die onduidelijke opdrachten vanuit een arts ervaart.
  • • Onenigheid binnen een maatschap of vakgroep over het werkrooster of over het melden van een incident.
  • • Patiënten en familie die zich niet gehoord voelen en dit graag met de behandelaar willen bespreken.
  • • Een verstoorde arbeidsrelatie tussen de leidinggevende en medewerker.
  • • Een verzorgende die langdurig verzuimd door een arbeidsconflict.

 

Ervaren Mediator

Me Mediation heeft ervaring in de gezondheidszorg. Dit betreft verschillende functies in verschillende organisaties. Van de directe patiëntenzorg tot aan leidinggevende en managementfuncties van diverse afdelingen en clusters. Dit maakt dat de belangen en omstandigheden in deze sector begrepen worden.

Conflicten zorgen ervoor dat er nog minder tijd voor de patiënt over blijft. Een conflict frustreert en het kan lang duren als dit niet wordt opgelost.