Aanpak: mediation in 4 stappen

1.

Intake

Een mediationtraject start met het maken van afspraken over het traject. Dit zijn praktische afspraken, bijvoorbeeld over de geheimhouding en wie er bij de mediation betrokken zijn. Dit doe ik in een eerste gesprek met de deelnemers individueel. Eventuele juridische procedures worden gestaakt.

De afspraken worden vastgelegd in een Mediationovereenkomst. Het Mediation Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is op deze overeenkomst van toepassing.

2.

Probleemverkenning

Tijdens de fase van de probleemverkenning krijgen de deelnemers de gelegenheid om de eigen ervaring en beleving van de situatie toe te lichten.

Het conflict wordt hiermee uitgediept en de belangen van alle betrokkenen worden hiermee duidelijk. Er is hierbij ook ruimte voor de emoties die bij het conflict kunnen ontstaan.

3.

Oplossingen

De deelnemers moeten elkaar wat te bieden hebben. Ofwel er moet bereidheid zijn om tot elkaar te komen. In deze stap zoeken we naar oplossingen die voor alle deelnemers geschikt zijn.

4.

Afronding

Als de deelnemers het eens zijn over de oplossingen kan een (vaststellings)overeenkomst worden opgesteld, waarin de afspraken beschreven worden. Hier kan ik een voorzet voor (laten) doen. Uiteindelijk word je pas aan de afspraken gehouden, als je handtekening eronder staat.

Neem contact op

en hoor meer over onze aanpak