Bemiddelingsgesprek

Een bemiddelingsgesprek is laagdrempeliger dan een mediationgesprek.

Een mediator wordt vaak pas ingezet als de situatie niet meer houdbaar is. De weg terug naar samenwerking wordt dan ook steeds lastiger. Hierdoor eindigen de meeste mediationtrajecten in een ontslag van de medewerker met wederzijds goedvinden.

Door in een eerder stadium een mediator in te zetten voor een herstel- of bemiddelingsgesprek, is de kans groter dat er duurzame afspraken gemaakt worden voor het vervolg van de samenwerking.   

Wel of geen conflict

Bij conflicten denken mensen vaak aan hoogoplopende en escalerende situaties. Maar ook een meningsverschil of een vastlopend gesprek noem je een conflict. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Een medewerker die niet goed functioneert
  • Onenigheid over verzuim en re-integratie
  • Gedoe over een werkrooster

Het komt ook voor dat één van beiden een conflictsituatie ervaart, terwijl de ander nergens vanaf weet. Ook in dat geval is er sprake van een conflict. 

Principes

De principes voor een bemiddelingsgesprek zijn hetzelfde als voor mediation.

  1. Vrijwillige deelname
  2. Vertrouwelijke gesprekken
  3. Onpartijdige gespreksleider

Echter, wordt er niet gewerkt met hele overeenkomsten. De gespreksleider zal zelf ook (waar mogelijk) suggesties voor oplossingen aandragen. Uiteindelijk met als doel om de samenwerking weer vlot te trekken.

Neem contact op

om te bepalen of een bemiddelingsgesprek bij jouw situatie past