085 - 06 02 134
·
info@memediation.nl

Nog niet eerder heb ik mij zo geïntimideerd gevoeld in een mediationtraject. Ik lag er wakker van! Dat een adviseur van de verpleegkundige zoveel impact op mij kon hebben, had ik nooit bedacht.

Het betrof een arbeidsconflict in een ziekenhuis met een verpleegkundige en haar leidinggevende. Complex hierbij was dat de verpleegkundige ziek gemeld was, maar dit kwam vooral door het conflict en door privé-omstandigheden.

De gesprekken verliepen goed, partijen kwamen nader tot elkaar en besloten samen dat het beter zou zijn om afscheid van elkaar te nemen. De verpleegkundige nam in het eerstvolgende gesprek een verzuimadviseur mee, om haar bij te staan. Het meenemen van een adviseur in een mediation is prima. Het gesprek kreeg alleen een totaal andere wending.

Grillig en bepalend

De adviseur nam het gesprek van de verpleegkundige over en werd verwijtend naar de leidinggevende (zonder wederhoor). De leidinggevende gaf aan dat bij haar zoveel weerstand ontstond dat zij niet meer met deze adviseur aan tafel wilde zitten. De mediationgesprekken werden vanaf dat moment niet meer gezamenlijk gehouden, maar apart van elkaar.

Die avond werd ikzelf ineens op de korrel genomen door de adviseur. Zij belde mij op en dreigde met klachtprocedures als ik niet zou doen wat zij voor ogen had. Ze schreeuwde, luisterde niet naar wat ik te zeggen had en betichtte mij van alles en nog wat.

Mediation belang

Als mediator ga ik niet over de inhoud van de gebeurtenissen en afspraken, maar ik zorg er wel voor dat de verpleegkundige achter de afspraken staat. Zij was klaar met deze werkgever en wilde zich richten op haar herstel, maar die wens/behoefte kwam niet over bij de verzuimadviseur.

Uiteindelijk besloot ik de verpleegkundige zelf te bellen en te vragen naar de beschuldigingen die de werkgever kreeg, die ik kreeg en hoe zij aankeek tegen afronden van het mediationtraject….wat bleek: helemaal niks aan de hand voor haar! 

Het traject werd afgerond met een vaststellingsovereenkomst (juridisch gecheckt) en na een paar maanden was de verpleegkundige weer hersteld met zicht op een nieuwe baan.