085 - 06 02 134
·
info@memediation.nl

Over mediation

Bij mediation probeer je een conflict, onenigheid of meningsverschil op te lossen onder begeleiding van een mediator. Bij mediation ligt de nadruk op het oplossen van het conflict en op de samenwerking in de toekomst.

Drie principes

  1. Vrijwillige deelname
  2. Vertrouwelijke gesprekken
  3. Onpartijdige mediator

Voordelen

Met mediation kan een slepend en lang juridisch proces voorkomen worden. Andere voordelen van mediation ten opzichte van een juridische procedure zijn:

Juridische procedure Mediation
Duurt lang (maanden/jaren) Kan kort (dagen/weken)
Kostbaar Goedkoper
Win – verlies Win – win
Alleen juridische belangen Alle belangen

De mediator

Onafhankelijk – Onpartijdig

De mediator heeft een onafhankelijke en onpartijdige rol en faciliteert het gesprek. Dit houdt in dat vrijuit gesproken kan worden en de deelnemers de mogelijkheid krijgen om ‘eerlijk’ met elkaar in gesprek te gaan. De mediator zorg voor de structuur in het gesprek en bewaakt de balans. Bijvoorbeeld door:

Te luisteren

Samen te vatten

Door te vragen

Hierdoor ontstaat wederzijds meer begrip voor elkaars opvattingen en belangen. Dit biedt de gelegenheid om de strijd los te laten en samen naar een oplossing te zoeken.

Doel

De onpartijdige rol zorgt ervoor dat deelnemers echt zelf in staat zijn om tot duurzame oplossingen te komen en om de samenwerking in meer of mindere mate een positief vervolg te geven. Hiermee is het traject dus niet alleen gericht op het oplossen van het conflict, maar ook op het herstellen van de relatie.

Als het niet lukt om de samenwerking te herstellen, dan is het ook mogelijk om op een goede manier uit elkaar te gaan. Met goede afspraken is het mogelijk dat iedere deelnemer weer zijn eigen weg vervolgd.

Neem contact op

om meer te horen over mediation