+31 6 48 66 40 80
·
Stuur een e-mail
·
08:00-22:00 uur

Werkwijze Me Mediation

Werkwijze Me Mediation

Een sessie duurt vaak 1,5 tot 2 uur en kan plaatsvinden op een onafhankelijke locatie of online. Bij Me Mediation kunnen de sessies ook ’s avonds en in het weekend gedaan worden, zonder extra toeslag. Een mediationtraject verloopt in een aantal stappen.

Intake

Een mediationtraject start met het maken van afspraken over het traject. Dit zijn praktische afspraken, bijvoorbeeld over de geheimhouding, wie er bij de mediation betrokken zijn en/of geïnformeerd worden. De mediator heeft eerst een gesprek met de partijen apart. Eventuele juridische procedures worden gestaakt. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een Mediationovereenkomst. Het Mediation Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is op deze overeenkomst van toepassing. 

Probleemverkenning

Tijdens deze fase krijgen de partijen de gelegenheid om de eigen ervaring en beleving van het conflict toe te lichten. Het conflict wordt hiermee uitgediept en de belangen van alle betrokken partijen worden hiermee duidelijk.

Oplossingen

Partijen moeten elkaar wat te bieden hebben ofwel er moet bereidheid zijn om tot elkaar te komen. In deze fase zoeken partijen naar oplossingen die voor beiden geschikt zijn.

Afronding

Als partijen het eens zijn over de oplossing(en) kan een (vaststellings)overeenkomst worden opgesteld, waarin de afspraken beschreven worden. Afhankelijk van de behoefte kan de mediator hier een voorzet voor doen. 

Me Mediation | Specialisaties

Ervaringen van klanten

Ik heb Martijn ervaren als een kundig en objectief persoon. Hij laat geenszins blijken stelling in te nemen en probeert binnen de kaders van het haalbare partijen bij elkaar te brengen.

Sander Cok

Prettige gespreksvoering

Mirjam

Duidelijk, goede aandachtverdeling, prettige communicatie

Jacqueline Cok

Martijn is een rustig persoon, onpartijdig en denkt in het belang van beide partijen. Daarnaast een prettig gesprekspartner.

Esmee van Hooft
Bevela

Laat mij u helpen!

Heeft u hulp nodig, aarzel niet en neem contact met mij op. Is het dringend bel dan meteen!

06 – 48 66 40 40

info@memediation.nl 08:00-22:00 uur