+31 6 48 66 40 80
·
info@memediation.nl
·
08:00-22:00 uur

Arbeid

ARBEID

Conflicten, ruzies en meningsverschillen op het werk komen dagelijks voor. Een e-mail wordt verkeerd begrepen, uw leidinggevende of uw medewerker begrijpt niet wat u bedoelt en het werk heeft eronder te lijden. Als dit langer aanhoudt kan dit resulteren in stress en uiteindelijk in verzuim. Het is dus van belang om niet langer te wachten en het conflict nu aan te pakken!

Uitdaging

De uitdaging waar u voor staat is weer in gesprek komen met elkaar, elkaar begrijpen als collega’s en gezamenlijk bepalen welke oplossingen er zijn en welke afspraken u maakt.
(Gedeeltelijk) herstel van de relatie en het vertrouwen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Proces

1. Intake

u doet beiden uw eigen verhaal in een persoonlijk gesprek. Daarna maakt u gezamenlijk afspraken over de wijze waarop u het mediationtraject vorm wil geven en deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

2. Probleemverkenning

dit is het eerste gezamenlijke gesprek. U verkent de onderliggende problemen en belangen bij het conflict.

3. Oplossingen

u onderzoekt alle mogelijke oplossingen, evenals de haalbaarheid en doeltreffendheid en u stelt hierin prioriteiten. Een onderhandeling over de oplossingsrichtingen is gebruikelijk in deze fase.

4. Afronding

als u het gezamenlijk eens bent geworden over oplossingen kunnen de afspraken worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Resultaat

Streven naar win-win betekent dat er oplossingen voor het conflict komen en u verder kan, hetzij in de samenwerking als collega’s, hetzij in een vervolg zonder elkaar (exit).

 

Tarief

Met mediation lost u het conflict op zonder juridische procedures, waardoor de doorlooptijd korter kan zijn en de kosten lager. Meer informatie over de tarieven vindt u hier.

Me Mediation | Specialisaties

Ervaringen van Klanten

Duidelijk, goede aandachtverdeling, prettige communicatie

Jacqueline Cok

Prettige gespreksvoering

Mirjam

Betrouwbaar en integer. Prettig in de omgang. Vooraf helder gemaakt wat zijn rol is. Voorkomt conflicten is gemakkelijk benaderbaar, kortom een prima mediator.

Gerlina Pols

Martijn is een professionele mediator die zijn vak verstaat. Heeft een open en heldere communicatie waardoor het voor partijen helder is wat een traject inhoudt. Neemt snel contact op en houdt je op de hoogte over de procesmatige voortgang. Het was prettig samenwerken met Martijn

Mirjam Oelen
Sint Pieters en Bloklands Gasthuis

De mediation onder leiding van Martijn verliep professioneel. Martijn bleef neutraal gedurende het hele traject.

M. Prins

Ik heb Martijn ervaren als een kundig en objectief persoon. Hij laat geenszins blijken stelling in te nemen en probeert binnen de kaders van het haalbare partijen bij elkaar te brengen.

Sander Cok

Het gehele proces is uitstekend begeleid, waarbij Martijn in staat was om de juiste setting te creeren en op de juiste momenten de juiste vragen te stellen. Daarnaast was Martijn in staat om op het juiste moment een inpasse te doorbreken door actie te ondernemen.Het gehele proces is uitstekend begeleid, waarbij Martijn in staat was om de juiste setting te creeren en op de juiste momenten de juiste vragen te stellen. Daarnaast was Martijn in staat om op het juiste moment een inpasse te doorbreken door actie te ondernemen.

Albert Sikkema
Leap

Fijn gesprek gehad, met een mooie afronding!
Dank je wel

Bonnie Kaldenbach
Simonis Verf

Goede begeleiding tijdens de gesprekken. Ieder kreeg goed de gelegenheid om zijn of haar woordje te doen.

Willy Gerritsen

Martijn is kundig en weet op de juiste momenten even tussen partijen te evalueren en gesprek weer de goede richting op te zetten. Daarnaast oog voor de problematiek van beide partijen.

André Groeneveld
Sikkens-ZH

Nuchter opgepakt en proces goed bewaakt.

Willem de Boer
KvdB Administraties

Ik vond dat Martijn een rustige uitstraling had en mij op mijn gemak stelde. Ook luisterde hij goed naar wat ik te vertellen had en liet ons allemaal uitpraten.

Mohamed Mesalih

Na het stellen van mijn vragen was Martijn enorm pro actief en heeft alles voor me uitgezocht. Nadat hij alle informatie verzameld had, hebben we een uiterst prettig gesprek gehad waarbij Martijn echt de tijd voor me nam en dieper op mijn vragen in ging.

Diana
Typetalent

Martijn is een rustig persoon, onpartijdig en denkt in het belang van beide partijen. Daarnaast een prettig gesprekspartner.

Esmee van Hooft
Bevela

Laat mij u helpen!

Heeft u hulp nodig, aarzel niet enHeeft u hulp nodig, aarzel niet en neem contact met mij op. Is het dringend bel dan meteen!

Bel : 06 – 48 66 40 40

info@memediation.nl 08:00-22:00 uur