+31 6 48 66 40 80
·
Stuur een e-mail
·
08:00-22:00 uur

Arbeid

ARBEID

Conflicten, ruzies en meningsverschillen op het werk komen dagelijks voor. Een e-mail wordt verkeerd begrepen, uw leidinggevende of uw medewerker begrijpt niet wat u bedoelt en het werk heeft eronder te lijden. Als dit langer aanhoudt kan dit resulteren in stress en uiteindelijk in verzuim. Het is dus van belang om niet langer te wachten en het conflict nu aan te pakken!

Uitdaging

De uitdaging waar u voor staat is weer in gesprek komen met elkaar, elkaar begrijpen als collega’s en gezamenlijk bepalen welke oplossingen er zijn en welke afspraken u maakt.
(Gedeeltelijk) herstel van de relatie en het vertrouwen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Proces

1. Intake

u doet beiden uw eigen verhaal in een persoonlijk gesprek. Daarna maakt u gezamenlijk afspraken over de wijze waarop u het mediationtraject vorm wil geven en deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

2. Probleemverkenning

dit is het eerste gezamenlijke gesprek. U verkent de onderliggende problemen en belangen bij het conflict.

3. Oplossingen

u onderzoekt alle mogelijke oplossingen, evenals de haalbaarheid en doeltreffendheid en u stelt hierin prioriteiten. Een onderhandeling over de oplossingsrichtingen is gebruikelijk in deze fase.

4. Afronding

als u het gezamenlijk eens bent geworden over oplossingen kunnen de afspraken worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Resultaat

Streven naar win-win betekent dat er oplossingen voor het conflict komen en u verder kan, hetzij in de samenwerking als collega’s, hetzij in een vervolg zonder elkaar (exit).

 

Tarief

Met mediation lost u het conflict op zonder juridische procedures, waardoor de doorlooptijd korter kan zijn en de kosten lager. Meer informatie over de tarieven vindt u hier.

Me Mediation | Specialisaties

Ervaringen van Klanten

Prettige gespreksvoering

Mirjam

Martijn is een rustig persoon, onpartijdig en denkt in het belang van beide partijen. Daarnaast een prettig gesprekspartner.

Esmee van Hooft
Bevela

Ik heb Martijn ervaren als een kundig en objectief persoon. Hij laat geenszins blijken stelling in te nemen en probeert binnen de kaders van het haalbare partijen bij elkaar te brengen.

Sander Cok

Duidelijk, goede aandachtverdeling, prettige communicatie

Jacqueline Cok

Laat mij u helpen!

Heeft u hulp nodig, aarzel niet enHeeft u hulp nodig, aarzel niet en neem contact met mij op. Is het dringend bel dan meteen!

Bel : 06 – 48 66 40 40

info@memediation.nl 08:00-22:00 uur