+31 6 48 66 40 80
·
info@memediation.nl
·
08:00-22:00 uur

Particulier (privé)

PARTICULIER (PRIVE)

Hierbij kan u denken aan een conflict met familie of met de buren, onenigheid tussen een huisbaas en huurder of tussen partijen na een verkeersongeval. Echtscheidingen horen niet bij dit specialisme.

Uitdaging

U hebt te maken met een grote mate van afhankelijkheid (en mogelijk emoties en gevoelens) van elkaar. De uitdaging is met elkaar in gesprek te komen en deze emoties en onderliggende belangen te begrijpen. Het verleden moet een plek krijgen en de oplossingen zijn gericht op de toekomst. U hebt vaak geen andere keus dan er met elkaar uit te komen.

Proces

1. Intake

u doet beiden uw eigen verhaal in een persoonlijk gesprek. Daarna maakt u gezamenlijk afspraken over de wijze waarop u het mediationtraject vorm wil geven en deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

2. Probleemverkenning

u verkent de onderliggende problemen en belangen bij het conflict. Emoties vertegenwoordigen een bepaald belang en kunnen niet genegeerd worden.

3. Oplossingen

u onderzoekt alle mogelijke oplossingen, evenals de haalbaarheid en doeltreffendheid en u stelt hierin prioriteiten. De oplossingen zijn gericht op de toekomst en op een mogelijk herstel van de relatie.

4. Afronding

als u het gezamenlijk eens bent geworden over oplossingen kunnen de afspraken worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Resultaat

Met elkaar in gesprek op een respectvolle manier, waarbij het conflict in meer of mindere mate opgelost wordt en u afspraken kan maken over het vervolg.

 

Tarief

Met mediation lost u het conflict op zonder juridische procedures, waardoor de doorlooptijd korter kan zijn en de kosten lager. Meer informatie over de tarieven vindt u hier.

Me Mediation | Specialisaties

Ervaringen van Klanten

Het gehele proces is uitstekend begeleid, waarbij Martijn in staat was om de juiste setting te creeren en op de juiste momenten de juiste vragen te stellen. Daarnaast was Martijn in staat om op het juiste moment een inpasse te doorbreken door actie te ondernemen.Het gehele proces is uitstekend begeleid, waarbij Martijn in staat was om de juiste setting te creeren en op de juiste momenten de juiste vragen te stellen. Daarnaast was Martijn in staat om op het juiste moment een inpasse te doorbreken door actie te ondernemen.

Albert Sikkema
Leap

Nuchter opgepakt en proces goed bewaakt.

Willem de Boer
KvdB Administraties

Na het stellen van mijn vragen was Martijn enorm pro actief en heeft alles voor me uitgezocht. Nadat hij alle informatie verzameld had, hebben we een uiterst prettig gesprek gehad waarbij Martijn echt de tijd voor me nam en dieper op mijn vragen in ging.

Diana
Typetalent

Duidelijk, goede aandachtverdeling, prettige communicatie

Jacqueline Cok

Martijn is kundig en weet op de juiste momenten even tussen partijen te evalueren en gesprek weer de goede richting op te zetten. Daarnaast oog voor de problematiek van beide partijen.

André Groeneveld
Sikkens-ZH

Ik vond dat Martijn een rustige uitstraling had en mij op mijn gemak stelde. Ook luisterde hij goed naar wat ik te vertellen had en liet ons allemaal uitpraten.

Mohamed Mesalih

Martijn is een rustig persoon, onpartijdig en denkt in het belang van beide partijen. Daarnaast een prettig gesprekspartner.

Esmee van Hooft
Bevela

De mediation onder leiding van Martijn verliep professioneel. Martijn bleef neutraal gedurende het hele traject.

M. Prins

Betrouwbaar en integer. Prettig in de omgang. Vooraf helder gemaakt wat zijn rol is. Voorkomt conflicten is gemakkelijk benaderbaar, kortom een prima mediator.

Gerlina Pols

Ik heb Martijn ervaren als een kundig en objectief persoon. Hij laat geenszins blijken stelling in te nemen en probeert binnen de kaders van het haalbare partijen bij elkaar te brengen.

Sander Cok

Martijn is een professionele mediator die zijn vak verstaat. Heeft een open en heldere communicatie waardoor het voor partijen helder is wat een traject inhoudt. Neemt snel contact op en houdt je op de hoogte over de procesmatige voortgang. Het was prettig samenwerken met Martijn

Mirjam Oelen
Sint Pieters en Bloklands Gasthuis

Fijn gesprek gehad, met een mooie afronding!
Dank je wel

Bonnie Kaldenbach
Simonis Verf

Goede begeleiding tijdens de gesprekken. Ieder kreeg goed de gelegenheid om zijn of haar woordje te doen.

Willy Gerritsen

Prettige gespreksvoering

Mirjam

Laat mij u helpen!

Heeft u hulp nodig, aarzel niet enHeeft u hulp nodig, aarzel niet en neem contact met mij op. Is het dringend bel dan meteen!

Bel : 06 – 48 66 40 40

info@memediation.nl 08:00-22:00 uur