Onenigheid en ruzies doen zich voor in alle lagen van de zorgorganisatie

Een aantal voorbeelden hiervan:

⇒ Een verpleegkundige die steeds onduidelijke opdrachten vanuit de arts ervaart

⇒ Onenigheid binnen een maatschap of vakgroep over het werkrooster of over het melden van een incident

⇒ Afspraken worden steeds niet nagekomen

⇒ Overuren worden niet uitbetaald

⇒ Medewerker is vaker of langduriger ziek

⇒ Gebrek aan vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker

⇒ Er wordt een te hoge werkdruk ervaren

⇒ Onrealistische verwachtingen over en weer

PROBEER JE EEN CONFLICT, ONENIGHEID OF MENINGSVERSCHIL OP DE WERKVLOER OP TE LOSSEN? LAAT MIJ DAN HELPEN!

@2020 memediation.nl | Privacyverklaring